Ipcom

Sản phẩm gia đình

Router IP-COM M20 - PoE
Router IP-COM M20 - PoE
Giá: Liên hệ
 
0 trên 5
Router IP-COM M20 - 8G - PoE
Router IP-COM M20 - 8G - PoE
Giá: Liên hệ
 
0 trên 5
Switch mạng PoE IP-COM 5 port-G1105P-4-63W
Switch mạng PoE IP-COM 5 port-G1105P-4-63W
Giá: 1,860,000
Giá: 2,150,000
0 trên 5
Thiết bị CPE ngoài trời 5GHz 12dBi ipMAX ac CPE6S
Thiết bị CPE ngoài trời 5GHz 12dBi ipMAX ac CPE6S
Giá: 2,198,000
Giá: 3,120,000
0 trên 5
Bộ Phát Wi-Fi 802.11AC Trong Nhà/Ngoài Trời-iUAP-AC-M
Bộ Phát Wi-Fi 802.11AC Trong Nhà/Ngoài Trời-iUAP-AC-M
Giá: 3,384,000
Giá: 4,320,000
0 trên 5
Bộ Phát Wi-Fi IP-Com Pro-6-Lite
Bộ Phát Wi-Fi IP-Com Pro-6-Lite
Giá: 3,806,000
Giá: 4,250,000
0 trên 5
Bộ Phát Wi-Fi 6 AX3000 Không Dây Trong Tường-Pro-6-IW
0 trên 5
ACCESS POINT WIFI TRONG NHÀ IP-COM IUAP-AC-LITE
ACCESS POINT WIFI TRONG NHÀ IP-COM IUAP-AC-LITE
Giá: 2,960,000
Giá: 3,210,000
0 trên 5
ACCESS POINT WIFI TRONG NHÀ IP-COM W36AP
ACCESS POINT WIFI TRONG NHÀ IP-COM W36AP
Giá: 2,030,000
Giá: 2,540,000
0 trên 5
Switch PoE 4 cổng IP-COM G2206P-4-63W Quản lý đám mây 6GE
0 trên 5

WLAN

Thiết bị CPE ngoài trời 5GHz 12dBi ipMAX ac CPE6S
Thiết bị CPE ngoài trời 5GHz 12dBi ipMAX ac CPE6S
Giá: 2,198,000
Giá: 3,120,000
0 trên 5
Bộ Phát Wi-Fi 802.11AC Trong Nhà/Ngoài Trời-iUAP-AC-M
Bộ Phát Wi-Fi 802.11AC Trong Nhà/Ngoài Trời-iUAP-AC-M
Giá: 3,384,000
Giá: 4,320,000
0 trên 5
Bộ Phát Wi-Fi IP-Com Pro-6-Lite
Bộ Phát Wi-Fi IP-Com Pro-6-Lite
Giá: 3,806,000
Giá: 4,250,000
0 trên 5
Bộ Phát Wi-Fi 6 AX3000 Không Dây Trong Tường-Pro-6-IW
0 trên 5
ACCESS POINT WIFI TRONG NHÀ IP-COM IUAP-AC-LITE
ACCESS POINT WIFI TRONG NHÀ IP-COM IUAP-AC-LITE
Giá: 2,960,000
Giá: 3,210,000
0 trên 5
ACCESS POINT WIFI TRONG NHÀ IP-COM W36AP
ACCESS POINT WIFI TRONG NHÀ IP-COM W36AP
Giá: 2,030,000
Giá: 2,540,000
0 trên 5

Routers

Router IP-COM M20 - PoE
Router IP-COM M20 - PoE
Giá: Liên hệ
 
0 trên 5
Router IP-COM M20 - 8G - PoE
Router IP-COM M20 - 8G - PoE
Giá: Liên hệ
 
0 trên 5

Switch

ACCESSORIES

Đối tác